Preskocit navigáciu

Príslušníci VJVM Martin vycvičili nových príslušníkov OS SR do operácie EUFOR - ALTHEA


Príslušníci VJVM Martin vycvičili nových príslušníkov OS SR do operácie EUFOR - ALTHEA V tomto roku si príslušníci operácie EUFOR - ALTHEA pripomenú 18. výročie pôsobenia v krajine Bosna a Hercegovina. Od samého počiatku vzniku operácie Ozbrojené sily SR participujú na napĺňaní jednotlivých cieľov operácie a udržiavajú bezpečné prostredie v krajine. Na základe týchto skutočností a za účelom prípravy nových príslušníkov do operácie EUFOR - ALTHEA bol vykonaný v decembri 2021 a v januári 2022 výcvik novej rotácie, ktorá bude vyslaná na plnenie úloh v tomto roku. Celý výcvik zabezpečovali a viedli príslušníci Výcvikovej jednotke vojenských misií (VJVM) Základne výcviku a mobilizačného doplňovania (ZaVaMD) v Martine spolu s príslušníkmi OS SR, ktorí pôsobili v Bosne a Hercegovine v predchádzajúcich rotáciách. Výcvik bol rozdelený na tri časti, pričom prvá časť výcviku umožnila cvičiacim nadobudnúť teoretické vedomosti zamerané na charakteristiku operácie, históriu krajiny a konfliktu, kultúrne povedomie a odlišnosti medzi jednotlivými etnikami, ktoré žijú v krajine. Druhá fáza výcviku bola zameraná na zvládnutie odborných vedomostí a plnenie samotnej operačnej úlohy prostredníctvom LCC (LOT Coordination Centre) a LOT (Liaison and Observation Team). Veľký dôraz bol kladený na nácvik vedenia stretnutí s významnými miestnymi predstaviteľmi, ktorých cieľom je monitorovanie situácie v priestore nasadenia. Podstatou tejto styčnej práce je efektívna komunikácia, práca s tlmočníkmi a v nevyhnutných prípadoch aj vyjednávanie. Doposiaľ získané vedomosti a zručnosti na záver preverilo odborno-taktické cvičenie (OTC) „Flaming Collector 2022“. Počas OTC mali jednotlivé LOT pridelené priestory zodpovednosti, v rámci ktorých vykonávali patrolovanie, stretnutia s osobami, ktoré imitovali kľúčových predstaviteľov medzinárodných a mimovládnych organizácií, ako aj predstaviteľov miestnych samospráv. Takto si udržiavali situačné povedomie a poskytovali požadované hlásenia pre LCC, ktoré zabezpečovalo ich bezchybnú a plynulú koordináciu. K úspešnému naplneniu jednotlivých výcvikových úloh významne prispeli útvary OS SR, ktoré poskytli potrebný personál na odovzdanie skúsenosti a do tímov na hodnotenie správnosti vykonávaných činností našimi cvičiacimi, rovnako ako aj útvary a zariadenia OS SR, ktoré vyčlenili pre potreby cvičenia svoje autá, spojovaciu a výpočtovú techniku.

fotofotofotofotofoto1foto1foto1foto1foto2foto2foto2foto2foto 3foto 3foto 3

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 08.02.2022
Čítanosť: 1754
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share