Preskocit navigáciu

Výcvik vojenských pozorovateľov do misií UNTSO a EUMM


Výcvik vojenských pozorovateľov do misií UNTSO a EUMM Výcviková jednotka vojenských misií (VJVM) Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin (ZaVaMD) v termíne od 8. do 26. novembra 2021 zabezpečovala výcvik vojenských pozorovateľov predurčených do UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) na Blízkom východe a EUMM (European Union Monitoring Mission) v Gruzínsku. Plnenie úloh vyplývajúcich z mandátu pozorovateľských misií UNTSO a EUMM si vyžadovalo v rámci národnej prípravy vo VJVM zabezpečiť široké spektrum úloh potrebných k úspešnému a kvalitnému absolvovaniu výcviku. Úvod výcviku sa niesol v duchu teoretickej prípravy, ktorá zahŕňala sériu prednášok o informáciách z priestoru nasadenia, špecifikách operácií, zo zdravotnej prípravy, mínovej bezpečnosti, získaní poznatkov o historickom vývoji konfliktu, precvičenie rádiovej komunikácie v anglickom jazyku, prácu s tlmočníkmi a vyjednávanie s kľúčovými osobami, technickej prípravy a praktických jázd na technike Land Rover Defender. V rámci psychologickej prípravy bol cvičiacim naimitovaný únos, zajatie a následné vypočúvanie psychológom. Počas teoretickej fázy výcviku patrili medzi kľúčové prednášky odovzdanie nadobudnutých skúseností a aktuálne informácie z miest nasadenia príslušníkmi OS SR, ktorí boli nasadení v priestore operácií v minulosti. Táto téma bola podrobne rozobratá majorom Petrom Krumpálom a majorom Gabrielom Molnárom, ktorí boli nasadení v rámci misie UNTSO v minulosti. V rámci odovzdávania skúsenosti z EUMM bolo vykonané VTC s kapitánom Milanom Vicianom, čo výraznou mierou prispelo ku skvalitneniu výcviku. Praktická časť výcviku začala celodennými zamestnaniami na Posádkovom cvičisku (PC) Sučany v druhom týždni výcviku. Téma „Základné zručnosti v operácii MKM“ pozostávala z 20 km pešej patroly, počas ktorej si pre cvičiacich imitačná skupina pripravila rôzne druhy incidentov, ktoré cvičiaci museli v krátkom čase vyriešiť a celé cvičenie bolo vedené v anglickom jazyku. V poslednom týždni výcviku cvičiaci absolvovali záverečné trojdňové cvičenie v PC Sučany, ktoré bolo istým vyvrcholením samotnej národnej prípravy vo výcvikovej jednotke. Cvičenie bolo zamerané na praktické precvičenie zručností potrebných k splneniu úloh počas nasadenia v operáciách. Cvičiaci zriadili dočasné pozorovacie stanovisko (team site), z ktorého vykonávali pešie a mobilné patroly po priestore zodpovednosti. Počas patrolovania na cvičiacich čakali rôzne nástrahy, incidenty pripravené imitačnou skupinou, ktoré vyriešili vždy na veľmi dobrej úrovni a práve vďaka týmto situáciám mohli nadobudnuté teoretické vedomosti využiť v praxi. Medzi incidenty boli zahrnuté situácie vyžadujúce znalosti z mínovej bezpečnosti, zdravotnej prípravy – poskytnutie prvej pomoci, rádiovej komunikácie, pozorovania, vyjednávania a práce v časovej tiesni v značne stresujúcich a aj nepredvídateľných situáciách. Počas tohto praktického cvičenia bol kladený maximálny dôraz na reálnosť modelových situácií. Vďaka aktívnemu prístupu všetkých cvičiacich a kvalitnej práci inštruktorov možno skonštatovať, že príslušníci OS SR predurčení do misií UNTSO a EUMM sú pripravení plniť stanovené úlohy a vzorne tak reprezentovať OS SR v medzinárodnom prostredí. Veľké poďakovanie patrí veliteľskému zboru a hlavne inštruktorom VJVM za kvalitne odvedený výcvik, inštruktorom zo základne výcviku, ktorí prispeli k výučbe špecifických tém v rámci výcviku, vodičom a technickému personálu ZaVaMD a v neposlednom rade príslušníkom 57. samostatného oddielu v Martine, ktorí sa podieľali na zabezpečení praktických jázd a bez ich pomoci a technického zabezpečenia by sa úlohu nepodarilo splniť na tak kvalitnej úrovni.

fotofotofotofotofoto1foto1foto1foto1foto2foto2foto2foto2foto 3foto 3foto 3foto 3foto 4foto 4foto 4foto 4foto 5

Autor: npor. Ing. Veronika Urbanovičová - riadiaca výcviku , Foto: príslušníci VJVM - Dátum: 30.11.2021
Čítanosť: 1944
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share