Ukončenie Základného kurzu špecialistu pre oblasť pohotovosť, bojová pohotovosť a mobilizácia K-1/8


Ukončenie Základného kurzu špecialistu pre oblasť pohotovosť, bojová pohotovosť a mobilizácia K-1/8 V dňoch 20. septembra až 8. októbra 2021 sa uskutočnil základný kurz špecialistu K – 1, ktorého cieľom bolo zdokonaliť teoretické vedomosti pracovníkov pre oblasť pohotovosť, bojová pohotovosť a mobilizácia ozbrojených síl SR a vytvoriť predpoklady pre ďalší odborný rast, pod vedením lektorov Oddelenia mobilizačného doplňovania a kurzov. 12 frekventanti úspešne absolvovali náročné etapy výučby. Počas záverečných skúšok 7. a 8. októbra 2021 v JMD Poprad boli po úspešnom písomnom teste preskúšaní z oblasti pohotovosť, bojová pohotovosť a mobilizácia. Slávnostné vyradenie frekventantov sa uskutočnilo 8. októbra za prítomnosti plukovníka Juraja Tůmu (ŠbSP GŠ OS SR), podplukovníka Milana Slimáka (ŠbSP GŠ OS SR), podplukovníka Pavla Palacku (VzS OS SR), nadporučíka Michala Čibíka (VePS OS SR) , majora Rastislava Medveca (ZaVaMD - JMD Poprad) a lektorov JMD Poprad. Úspešným frekventantom kurzu prajeme veľa úspechov v ich nasledujúcej práci a plnohodnotné využívanie získaných teoretických vedomosti.


Autor: Ing. Daniela Marušiaková , Foto: Ing. Daniela Marušiaková - Dátum: 11.10.2021
Čítanosť: 2978
Verzia pre tlač

Skočiť na menu