Preskocit navigáciu

Slávnostný nástup Základne výcviku a mobilizačného doplňovania


Slávnostný nástup Základne výcviku a mobilizačného doplňovania 27. januára 2023 bol v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania („ďalej len „ZaVaMD“) vykonaný slávnostný nástup ZaVaMD pri príležitosti 20. výročia založenia Poddôstojníckej akadémie („ďalej len „PA“) v Martine. Táto prvá a jediná vzdelávacia inštitúcia, ktorá vykonáva výcvik a vzdelávanie mužstva a poddôstojníkov v kariérnych, funkčných a odborných kurzoch vznikla pred 20. rokmi v kasárňach Mokraď. Jej bývalí aj súčasní príslušníci najlepšie reprezentujú odkaz, ktorý nesie akadémia vo svojom čestnom názve - „Poddôstojnícka akadémia Ladislava Gábriša Škultétyho“. Slávnostného nástupu sa zúčastnili veliteľ pozemných síl OS SR generálmajor Ivan Pach, hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Marcel Kaniak, zástupca veliteľa pozemných síl OS SR brigádny generál Ivan Balog, veliaci poddôstojník pozemných síl OS SR štábny nadrotmajster Rastislav Bodnár, ako aj ďalší pozvaní hostia. Medzi mnohými pozvanými hosťami nechýbali bývalí a súčasní velitelia akadémie, inštruktori a zamestnanci. Na úvod slávnostného nástupu vystúpil so svojim príhovorom veliteľ základne plukovník Barančík, ktorý zhodnotil 20-ročné úsilie príslušníkov PA slovami: „S mottom Príď sa učiť, odchádzaj viesť sa po všetky tie roky jej príslušníci snažia pripravovať mužstvo a poddôstojníkov na dôsledné plnenie úloh vo funkciách a pozíciách z celého spektra pôsobností v rezorte MO SR. Nikdy to nebolo jednoduché pripraviť pre frekventantov kurzov a výcvikov zaujímavý a náročný výcvik s cieľom nasmerovať a zmeniť ich zmýšľanie pri riadení podriadených a pripraviť ich tak, aby boli schopný prevziať zodpovednosť pri plnení úloh na nových a budúcich veliteľských a riadiacich pozíciách.“ Ďalej pokračovali so svojim príhovorom veliteľ pozemných síl OS SR a hlavný poddôstojník OS SR, ktorí poďakovali všetkým súčasným aj bývalým príslušníkom PA za ich prácu a zaželali Poddôstojníckej akadémii veľa úspechov do ďalšieho obdobia. Na záver slávnostného nástupu boli príslušníkom PA odovzdané vojenské vyznamenania a mimoriadne ocenenia náčelníka Generálneho štábu OS SR a veliteľa pozemných síl OS SR generálmajorom Pachom. Po ukončení nástupu sa všetci prítomní hostia presunuli na Poddôstojnícky klub OS SR, kde bola veliteľom akadémie štábnym nadrotmajstrom Michalom Zelenákom predstavená oslavujúca jednotka.

fotofotofotofotofoto1foto1foto1foto1foto2foto2foto2foto2foto 3foto 3foto 3foto 3foto 4

Autor: Rastislav Leško , Foto: 57. samostatný oddiel - Dátum: 31.01.2023
Čítanosť: 608
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share