Preskocit navigáciu

Kurz obslúh autonómnych dýchacích prístrojov na stlačený vzduch


Kurz obslúh autonómnych dýchacích prístrojov na stlačený vzduch
V Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin bol v dňoch 6. - 10. februára 2017 vykonávaný kurz obslúh autonómnych dýchacích prístrojov na stlačený vzduch, v poradí už druhý kurz v tomto výcvikovom roku, ktorého cieľom bolo pripraviť a vycvičiť kvalitný personál pre obsluhu tlakových vyhradených technických zariadení.
 
Absolventi kurzu sú po úspešnom ukončení kurzu odborne spôsobilí a zacvičení s technickými zariadeniami, bezpečnostnými požiadavkami a tiež prakticky pripravení na zvládnutie obsluhy a údržby autonómneho dýchacieho prístroja na stlačený vzduch v rôznych podmienkach.Pod odborným vedením inštruktorov výcviku rtm. Róberta Pardusa a rtm. Tomáša Niňaja vykonali frekventanti teoretický a praktický výcvik na hasičskom polygóne, kde zúročili svoje vedomosti, ktoré v kurze získali a tiež si upevnili psychickú a fyzickú odolnosť potrebnú pre splnenie úloh v kontaminovanom teréne s následnou dekontamináciou dýchacieho prístroja a ochranného obleku. Kurz bol vykonávaný v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom Martin a úspešne ho absolvovalo 8 PrV a 1 zamestnanec pozemných síl OS SR.

fotofoto

Autor: rtm. Róbert PARDUS , Foto: rtm. Róbert PARDUS - Dátum: 10.02.2017
Čítanosť: 522
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share