Preskocit navigáciu

Príprava príslušníkov OS SR do operácie EUFOR ALTHEA


Príprava príslušníkov OS SR do operácie EUFOR ALTHEA
Bosna a Hercegovina je etnicky zmiešaná krajina, ktorá prešla v rokoch 1992 - 1995 občianskou vojnou, ktorú ukončila až vonkajšia intervencia. V súčasnosti jej obyvatelia musia zabudnúť na minulosť a pokračovať v budovaní mieru. Pre monitorovanie situácie a udržanie bezpečného prostredia v regióne pôsobí v krajine od roku 2004 operácia EUFOR ALTHEA, ktorej súčasťou sú aj príslušníci Ozbrojených síl SR. Pôsobia na veliteľstvách EUFOR/NATO a sú zodpovední aj za tri styčné a pozorovacie tímy (Liaison and Observation Team – LOT) v mestách Novo Sarajevo, Foča a Višegrad.
                Ich príprava vo Výcvikovej jednotke vojenských misií  (VJVM) Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine začala už v decembri minulého roka dvojtýždňovým výcvikom, počas ktorého cvičiaci absolvovali najmä teoretické prednášky a celodenné cvičenie zamerané na základné zručnosti pre pôsobenie v mierových misiách pod názvom „Vicious Circle“ – „Začarovaný kruh“. Súčasťou teoretickej prípravy bolo oboznámenie sa so špecifikami operácie a získanie poznatkov o historickom vývoji konfliktu. Keďže v dôsledku občianskej vojny je značná časť územia Bosny a Hercegoviny stále pokrytá mínovými poľami, naši príslušníci pôsobiaci v operácii v spolupráci s tlmočníkmi vykonávajú prednášky, ktorých účelom je vzdelávať deti v oblasti mínovej bezpečnosti. Z tohto dôvodu je mínová bezpečnosť a postupy pri podávaní prvej pomoci neodmysliteľnou súčasťou výcviku. Veľký dôraz sa kladie aj na poznanie kultúrnych odlišností, jazykových a náboženských rozdielov, pretože obyvateľstvo tvoria tri rôzne národnostné entity - Srbi, Bosniaci (moslimovia) a Chorváti, pričom každá je charakterizovaná vlastnou kultúrou.
                Výcvik pokračoval od 16. januára do 3. februára 2017 a jeho hlavnou náplňou bola odborná príprava na prácu v operácii, pričom k jej komplexnosti prispeli odovzdaním skúseností aj bývalí príslušníci operácie. Počas tejto časti výcviku mali cvičiaci možnosť vyskúšať si svoje schopnosti pri vedení mítingov, vyjednávacie zručnosti, prácu s tlmočníkom a najmä schopnosť zbierať informácie a spracovať ich v súlade s poslaním a cieľom operácie, čo umožňuje EÚ adekvátne reagovať na prípadné zmeny bezpečnostnej situácie v krajine.
Posledný týždeň bol vyvrcholením predchádzajúcich prípravných fáz výcviku a niesol sa v znamení odborného taktického cvičenia pod názvom „Flaming Collector 2017“. Cvičenie prebiehalo v anglickom jazyku a počas neho boli vytvorené tri styčné a pozorovacie tímy, pričom každému z nich bol pridelený vlastný priestor zodpovednosti a jednotlivé tímy si precvičili reakcie na možné situácie v priestore nasadenia. Medzi základné úlohy patrí udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi miestnej samosprávy, mimovládnych organizácií a štruktúrami medzinárodných organizácií v priestore operácie. Počas cvičenia jednotlivé tímy vykonávali plánované a neplánované stretnutia v meste Martin a okolitých obciach, čím sa zdokonalili vo vedení formálnych pracovných stretnutí a v tzv. ad-hoc rozhovoroch s miestnymi obyvateľmi. Okrem týchto stretnutí personál VJVM s pomocou príslušníkov Základne výcviku a mobilizačného doplňovania a jednotiek CIMIC rozohrával jednotlivé incidenty (dopravná nehoda, demonštrácia, mínový incident, MEDEVAC, atď.), ktorých zvládnutie vyžadovalo dobrú tímovú prácu, komunikačné zručnosti, flexibilitu a určitú sociálnu vnímavosť. Výsledky svojej celodennej práce tímy zhrnuli do denných hlásení, ktoré následne zasielali na LCC (LOT Coordination Centre), kde boli vyhodnotené po formálnej aj obsahovej stránke.
Cvičenia sa zúčastnil aj národný podporný prvok (National Support Element - NSE), ktorého úlohou je zabezpečovať podporu ostatným zložkám slovenského kontingentu.  
Na zabezpečení záverečného cvičenia sa podieľali aj príslušníci ZaMKIS z Ružomberka, ktorí zodpovedali za vybudovanie spojenia a komunikáciu.
Posledný deň prebehlo vyhodnotenie činnosti jednotlivých cvičiacich prvkov formou AAR (After Action Review), čo poskytuje priestor na spätnú väzbu, ale aj prípadné doplnenie ďalších informácií a skúseností pri hodnotení zvládnutia jednotlivých incidentov.
Nevyhnutnou podmienkou úspešnosti cvičenia bola dôkladná koordinácia a angažovanosť ľudí, ktorí sa na jeho príprave, vykonaní a zabezpečení podieľali a v neposlednom rade to bola aj kvalita a dobrá odborná pripravenosť cvičiaceho personálu.  

foto

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 10.02.2017
Čítanosť: 634
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share